Co nového v zákonech a co nás čeká.

Jaké změny zákonů proběhly v minulém roce a na co se máme připravit v roce letošním ?

Novela zákoníku práce

V  roce 2021 nabyla účinnosti některá ustanovení významné novely zákoníku práce, která byla přijata po několika letech přípravy. Novela zavádí například jiný výpočet dovolené, sdílení pracovního místa, jasnější pravidla pro přechod práv a povinností v pracovně právních vztazích.

Daňový řád

Hlavní změnou pro rok 2021 byla novela daňového řádu, která má zmodernizovat daňové řízení. Těžištěm navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Od tohoto roku se již nebude platit daň z nabytí nemovitostí, podnikatelé mají odloženou povinnost EET až do konce roku 2022.

Novela zákona o daních z příjmů,  zavedla paušální daň pro živnostníky.

Stavební řízení

Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení slibuje vládou nově připravovaný stavební zákon. Jeho příprava se velmi zdržela, zákon stále projednává Parlament a s jeho účinností se počítá až k 1. 7. 2023. Cílem novely je zefektivnit přípravu a povolovací procesy klíčových liniových staveb.

Novela zákona o obchodních korporacích 

Novela obsahuje řadu menších i větších změn, týkajících se rozhodování obchodní společnosti, členů orgánů společnosti a jejich odpovědnosti, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů atd. Už nyní by měly mít společnosti jasno v tom, které změny se jich dotknou, kterých nových možností by chtěly případně využít. 

Digitalizace

K 1. 1. 2021 nabyl účinnosti část nového zákona 12/2020 Sb, o právu na digitální služby. Zákon dává občanům právo s úřady komunikovat digitálně a úřadům povinnost s nimi jejich problémy digitálně řešit. Úřady by také neměly po občanech vyžadovat údaje, které si mohou samy zjistit ve svých rejstřících. Lidem má také odpadnout nutnost prokazovat se různými průkazy, pokud si úřady budou moci informaci o jeho právu nebo splnění povinnosti zjistit v příslušném rejstříku.

Do budoucna zákon zavádí i úřední ověření podpisu elektronickou formou. S tímto zákonem souvisí novela zákona o bankách (zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-governmentu i online službám soukromého sektoru pro občany, kteří používají internetové bankovnictví.