Jsme advokátní kancelář se specializací především na daňové řízení včetně navazujícího soudního řízení, obchodní právo, ale máme v našich řadách i advokáta se specializací na právo trestní. Přes 20 let pomáháme našim klientům při jejich právních peripetiích a životních nesnázích. S řadou klientů máme dlouhodobé vztahy a ke každému z nich přistupujeme s ohledem na jeho konkrétní situaci a požadavky.

JUDr. Petr Vaněk pomáhá svým klientům přes 20 let, zejména v oblasti obchodního práva a daňového řízení. Patří mezi špičku advokátů  se specializací na daňové řízení. Jako jeden z mála dokáže pomoci při následném vymáhání náhrady nákladů řízení na státu.  Ve své praxi se zaměřuje především na služby v oblasti daňového práva.

Klienty zastupujeme zejména v daňovém řízení, navazujícím řízení před správními soudy, Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem a řízení trestním.  Nabízíme zastoupení v souvislosti s daňovou kontrolou, s postupem k odstranění pochybností, při uplatňování řádných i mimořádných opravných prostředků, v daňové exekuci, zajišťovacím řízení.  

Chráníme Vaše práva i v případě trestních oznámení ze strany finančních orgánů a vydaných zajišťovacích příkazů v průběhu daňového řízení.