Aktuality

Uplatnění náhrady škody podle krizového zákona nic nebrání

Až do března 2020 určovala vláda omezení obyvatel a podnikatelů podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., takzvaného krizového zákona. Podle ust. § 36 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými...

Náhrady škod podnikatelům v souvislosti s nouzovým stavem

V dnešní situaci je velmi diskutované téma, zda stát odpovídá za  škodu podnikatelům, kteří museli v důsledku opatření státu dočasně přerušit provozování své podnikatelské činnosti. Odpověď na tyto otázky je upravena hned v několika zákonech.Základní vymezení Nouzového...

Jak se vyznat v labyrintu daní a odvodů povinného pojistného

V posledních dnech proběhla intenzivní jednání vlády a parlamentu zaměřená na zmírnění dopadu daňových předpisů a předpisů o sociálním a zdravotním pojištění na podnikatele, týkající se jak fyzických, i právnických osob. Důvodem je podpora ekonomiky v Nouzovém stavu vyhlášeného vládou...

Opatření vlády v souvislosti s termínem podání daňového přiznání

Informace k termínu podání daňového přiznání a o opatřeních naší vlády a parlamentu v Nouzovém stavu v souvislostí s pandemií koronaviru:1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1....

Advokátní tarif

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006...

Aktuality

Uplatnění náhrady škody podle krizového zákona nic nebrání

Až do března 2020 určovala vláda omezení obyvatel a podnikatelů podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., takzvaného krizového zákona. Podle ust. § 36 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými...

Náhrady škod podnikatelům v souvislosti s nouzovým stavem

V dnešní situaci je velmi diskutované téma, zda stát odpovídá za  škodu podnikatelům, kteří museli v důsledku opatření státu dočasně přerušit provozování své podnikatelské činnosti. Odpověď na tyto otázky je upravena hned v několika zákonech.Základní vymezení Nouzového...

Jak se vyznat v labyrintu daní a odvodů povinného pojistného

V posledních dnech proběhla intenzivní jednání vlády a parlamentu zaměřená na zmírnění dopadu daňových předpisů a předpisů o sociálním a zdravotním pojištění na podnikatele, týkající se jak fyzických, i právnických osob. Důvodem je podpora ekonomiky v Nouzovém stavu vyhlášeného vládou...

Opatření vlády v souvislosti s termínem podání daňového přiznání

Informace k termínu podání daňového přiznání a o opatřeních naší vlády a parlamentu v Nouzovém stavu v souvislostí s pandemií koronaviru:1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1....

Advokátní tarif

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006...