Advokátní tarif

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2013, vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 sb.

(advokátní tarif)