Ceník

 

Cena právních služeb je vždy stanovena vzájemnou dohodou mezi AK a klientem a je přiměřená nárokům klienta a náročnosti právní služby, kterou klient požaduje.

Hodinová odměna se pohybuje ve výši od 1.500,- Kč/hod do 3.500,- Kč/hod podle náročnosti právní služby.

Odměnu lze sjednat i paušální pravidelnou částkou při větším objemu právních služeb. Pro případ úspěchu ve věci lze sjednat mimořádnou odměnu podle dosaženého prospěchu.

V ostatních případech se odměna řídí advokátním tarifem - sazebníkem mimosluvních odměn.