O nás

Kromě zastupování klientů v daňových řízeních úzce spolupracujeme s daňovými poradci, poskytujeme daňové poradenství a zpracováváme daňová přiznání. Naše advokátní kancelář využívá i svých bohatých zkušeností ze složitých obchodních a daňových případů velkých obchodních korporací. Při řešení problémů našich klientů bereme v úvahu efektivitu případného sporu a v zájmu prevence vedeme strany k mimosoudnímu řešení sporů. Též zpracováváme a posuzujeme smluvní dokumenty při dispozicích a majetkem.

Naše zkušenosti nám umožňují poskytovat právní služby ve všech otázkách obchodního a finančního práva, se zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí právních služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva. Naše služby